Ostatnio dodano

MB Katyńska

Grafika

  • Warszawa, ul. Dawna. Linoryt.
    Warszawa, ul. Dawna. Linoryt.

Linoryt i drzeworyt to jedne z wielu technik graficznych. Techniki te można podzielić na wiele grup i kategorii w zależności od założonych kryteriów - najdokładniej możne je określić uwzględniając sposób druku, czyli w jaki sposób partie czy elementy drukujące nanoszone są na formę drukarską.

W przypadku linorytu i drzeworytu elementy drukujące wysuniete są ku górrze, a obydwie techniki to druk wypukły.

Po naniesieniu rysunku na formę wycina się w niej wszystko to, co nie będzie drukowane. Trzeba zaznaczyć, że odbity z takiej formy obraz bedzie zawssze lustrzanym odbiciem rysunku na samej formie.

Drzeworyt wykonuje się przy pomocy specjalnych noży i dłut drzeworytniczych, a linoryt z pomocą wklęsłych kanelowanych dłut stalowych wytłoczonych w kształcie liter U lub V. Linoryt opracowuje się w płycie linoleum korkowego - w efekcie powstają niezwykle ekspresyjne rysunki płaszczyznowe. Praca z linią powstającą w efekcie wycinania, gra światłem w strukturze formy dają w czasie wykonywania rytu ogromną przyjemność.

Wszystkie prezentowane w galerii grafiki odbite zostały na papierze ręcznie metodą pocierania, farba układa się płasko dając ostry i czysty kontur. Na każdej rycinie, po jej przeciwnej stronie widoczny jest efekt lekkiego sprasowania papieru, co jest charakterystyczne dla druku manualnego i jest najzupełniej naturalne dla tej techniki... i dodaje rycinie waloru autentyzmu. Każda rycina jest indywidualnie opisana, numerowana w nakładzie oraz sygnowana przez autora.

  • Warszawa, Św. Marcin. Linoryt
    Warszawa, Św. Marcin. Linoryt
  • Tryptyk suwalski II. Linoryt
    Tryptyk suwalski II. Linoryt